Alka Oak's E-book shoppy🚩
Search

Cart

More Details


एका स्त्रीला दोन नवऱ्यापासून मुले झाली आहेत, ज्यापैकी दुसरा नवरा पाहिल्या नवऱ्या‍चा पुनर्जन्म झालेला नवरा आहे. जन्मोजन्मी टिकणाऱ्या वैवाहिक प्रेमाची ही अनोखी कहानी मन हेलावून सोडणारी आहे 

बुलडोझर खाली सापडून मेलेला

माझ्या या जन्मातील दुर्दैवी परिस्थितीला केवळ मीच जबाबदार आहे.